EN ANSVARLIG VIRKSOMHED

 

Med ambitionen om at være blandt Danmarks førende byggeentreprenører følger helt naturligt sociale og samfundsmæssige ansvar. Dem stræber vi i Pihl på at leve op til i enhver henseende.

Sagt kort respekterer og efterlever vi selvfølgelig alle grundlæggende rettigheder og forpligtelser i FN’s deklaration om menneskerettigheder, ILO’s om arbejdstagerrettigheder, Rio-deklarationen om miljø og udvikling samt FN’s konvention om korruption.

Vi forpligter os til at udføre vores byggerier miljømæssigt korrekt, søge bæredygtige løsninger og på enhver måde stræbe efter at mindske negative effekter af byggearbejdet på mennesker og miljø. Og vi forventer det samme af vores leverandører og underentreprenører.
Vi ønsker ved vores byggepladser at løfte vores del af det uddannelsesmæssige ansvar, der påhviler enhver virksomhed.

På samme vis stræber vi efter at yde vores bidrag til at skabe beskæftigelse og jobmuligheder for grupper, som har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
Og vi forventer det samme af vores leverandører og underentreprenører.
Pihl anerkender den internationale standard ISO26 000 som retningsgivende for virksomhedens samfundsansvar.

 

Politik for samfundsansvar

Code of Conduct for medarbejdere

Code of Conduct for samarbejdspartnere

Whistleblowerpolitik