DANMARKS STOLTE ENTREPRENØR-KÆMPE

 

Navnet Pihl har i snart 130 år stået for det bedste i dansk byggeri.
Murermester Lauritz Pihl stiftede firmaet i 1887 – og drev det sammen med sønnen Carl frem til at blive et af landets førende byggefirmaer.
Pihl & Søn byggede bl.a. dele af det historiske Carlsberg og var den foretrukne murermester for flere af hovedstadens store bygherrer, herunder Nationalbanken.

Kay Langvad, der i 1947 købte sig ind i firmaet, satte kursen mod nye horisonter. Som civilingeniør med erfaring fra internationale anlægsarbejder gjorde han Pihl til et rigtigt entreprenørfirma – og rettede blikket mod udlandet. Sønnen Søren Langvad indtrådte i virksomheden i 1950 og blev snart kompagnon med sin far. Sammen udviklede de Pihl til en førende nordatlantisk anlægsentreprenør, der over de følgende årtier kom til at forestå opbygningen af væsentlige dele af den moderne infrastruktur i Island, Grønland og Færøerne – såvel som hjemme i Danmark.

Søren Langvad stod i spidsen for Pihl igennem mere end 40 år frem til 2012. Under hans ledelse bredte virksomheden sig videre ud over kloden – med anlæg af havne, lufthavne, veje og forsyningsanlæg i mere end 70 lande på seks kontinenter. Herhjemme var Pihl bl.a. med til at bygge Storebæltsbroen og Øresundsforbindelsen.

Da der sidst i halvfemserne, for alvor kom gang i byggekranerne i Danmark, stod der Pihl på flere og flere af dem. Firmaets legendariske evne til at planlægge og styre komplicerede byggeprojekter under vanskelige forhold viste sig vanskelig at matche. Da Mærsk Mc-Kinney Møller i 2001 skulle finde en entreprenør, han stolede på kunne bygge Operaen og færdiggøre den til tiden, valgte han Pihl. Og da Operaen var afleveret, fortsatte Pihl med at bygge Det Kongelige Teaters nye skuespilhus på den anden side af havnen. Snart bejlede Pihl til positionen som Danmarks største entreprenør.

De mange – og efterhånden milliardstore – kontrakter gjorde imidlertid også Pihl sårbar, da finanskrisen ramte. Internationale kunder betalte ikke forfaldne tilgodehavender til tiden, uenigheder om kontrakter og ekstraarbejder endte i langvarige, udmarvende voldgiftssager – og da egenkapitalen i forvejen var blevet voldsom udhulet af Island økonomiske krise, valgte Pihls finansielle samarbejdspartnere i august 2013 at gennemtvinge konkurs.

Frem til den dag havde Pihl aldrig forladt en byggeplads uden at gøre arbejdet færdigt, men i godt tre år fik kranerne lov at stå stille. Nu er Danmarks stolte entreprenørkæmpe imidlertid tilbage igen. Med et stærkt kapitalgrundlag og erfarne byggefolk ved roret, er scenen sat til en ny epoke i Pihls lange historie.
Tag godt imod!