EN SUND OG SIKKER ARBEJDSPLADS

 

Medarbejderne er vores største aktiv. Det er dem, der hver dag skaber resultaterne. Dem som sammen udgør virksomheden. At alle i hverdagen oplever et godt og sikkert arbejdsmiljø er forudsætningen for, at vi – hver for sig og sammen – kan nå vores mål og levere det, vi skal.
Derfor – men først og fremmest fordi vi alle er værdifulde – arbejder vi målrettet for at Pihl skal være en sund og sikker arbejdsplads for alle.
På byggepladserne giver vi gensidigt hinanden det løfte, at ingen må komme til skade ved ulykker.

Det forpligter alle på byggepladsen til at overholde alle sikkerhedsregler, holde arbejdspladserne ryddelige – i det hele taget passe på sig selv og hinanden. Det forpligter selvfølgelig ikke mindst byggepladsens ledelse og arbejdsmiljø-organisation til at tænke arbejdsmiljø og sikkerhed ind i al planlægning og alle beslutninger.

Et godt psykisk arbejdsmiljø er mindst ligeså vigtigt på en god arbejdsplads. I Pihl anerkender vi hinanden og værdsætter hinandens forskellighed – kollega til kollega såvel som mellem medarbejder og leder. I Pihl er vi holdspillere, og vi forstår og anerkender hinandens bidrag til, at vi kan nå vores mål.
En levende virksomhed er en lærende virksomhed. Vi tror på livslang læring, hvor efter- og videreuddannelse har sin selvfølgelige plads. Men først og fremmest tror vi på, at vi hver især udvikler os gennem de udfordringer, vi møder ved at blive givet ansvarsfulde opgaver.