‹ Tilbage til oversigt

Rigsarkivet, København

Opførelse af bygninger til det nye Rigsarkiv i totalentreprise, inkl. opsætning af alle reoler og inventar. Højlagrenes facader er udført med tegl i en grå tone, op muret i reliefmønster. Byggeriet omfattede alle entrepriser fra bar mark til indflytning, herunder opførelse af to højlagre og en mellem bygning samt indretning af stueetagen i en eksisterende bygning.
På taget over mellem bygningen er der udført en taghave (ca. 6.000 m²) med grusstier, plantebede, græsarealer etc. samt en gennemgående offentlig cykel-/gangsti, som udgør en del af den offentlige “grønne cykelrute”. På udvalgte steder er der etableret siddearrangementer i tilknytning til plantekasser med espalier.
Grundet ekstremt høje krav til indeklimaet/tætheden i alle magasiner og kravet til at der konstant skal opretholdes et overtryk heri i forhold til omgivelserne, er der udført tæthedsprøvninger af alle magasiner for eftervisning af at design-forudsætningerne for ventilationsanlæggene er overholdt.
Bruttoetageareal udgør 17.600 m².

 

 • Bygherre:

  OPP Pihl Arkivet A/S

 • Totalentreprenør:

  Pihl & Søn A/S

 • Areal:

  17.600 m2

 • Udførelse:

  2007 - 2009

 • Entreprisesum:

  520 mio