‹ Tilbage til oversigt

Operaen i København

Hoved – og styringsentreprenør på opførelsen af Københavns nye Opera på Dokøen ved Københavns havn.
Huset er 24 m højt og opført i 14 etager, 9 over og 5 under terræn. Det samlede etageareal udgør ca. 41.000 etagemeter, heraf 12.000 m² under terræn, og indeholder mere end 1.000 rum. Det karakteristiske udkragede 158 m lange tag, fritspændende 32-45 m ud fra vestfacaden, er bygningens særkende.
Hjertet i Operaen er auditoriet med plads til ca. 1.400 tilskuere, hovedscenen med 2 sidescener og 3 bagscener. Den fleksible orkestergrav kan rumme op til 110 musikere.
Øverst i huset har studiescenen “Takkelloftet” plads til ca. 200 tilskuere med egen indgang og foyer. Herudover rummer huset 6 prøvesale til opera, ballet og orkester, mere end 25 mindre øverum, omklædningsrum, kontorer, værksteder og kulisselager.
Scenetårnet er udført som glidestøbning. Foran Operaen er anlagt en 35 m bred forplads ud til kajen. Der er udgravet 17 m brede kanaler på hver side af Operaen, som således er placeret på sin egen ø.

 • Bygherre:

  A.P Møller og hustru Chastine - Fond til almene formål

 • Styrings - og hovedentreprenør:

  Pihl & Søn A/S

 • Ingeniør:

  Rambøll A/S

 • Arkitekt:

  Henning Larsen

 • Areal:

  41.000 m2

 • Udførelse:

  2001 - 2004

 • Entreprisesum:

  1,8 mia