‹ Tilbage til oversigt

Pihl & Søn A/S vinder totalentreprise

Pihl-konsortiet bestående af Pihl & Søn A/S og LM Byg A/S vinder totalentreprise på ny boligejendom i Sydhavnen, København.

Når den nye boligejendom, Teglholm Brygge, på ca. 17.000 m2 samt 4.500 m2 kælder skal opføres, så er det med Pihl-konsortiet som totalentreprenør.
”Vi er glade for at have vundet dette projekt og glæder os til at komme i gang med samarbejdet med bygherren, så vi i fællesskab kan lave et godt projekt,” siger Pihl & Søn A/S’ adm. direktør Halldór P. Ragnarsson.

Pihl & Søn A/S har snart været en del af branchen i et år siden entreprenør og iværksætter Carsten Mindegaard genrejste det med støtte fra Danske Bank og Vækstfonden samt M. J. Eriksson Holding A/S. Det nyvundne projekt kommer kort tid efter, at Pihl blev nummer to i konkurrencen om byggeriet af det nye Statens Naturhistoriske Museum, og i det forgange år er konsortiet blevet styrket gevaldigt.

”Vi har hentet en række erfarne og anerkendte branchefolk, og vi har et rigtig godt samarbejde i konsortiet, hvor alle arbejder for at blive bygherrens foretrukne samarbejdspartner. 2017 gik med at etablere de styresystemer, som ejerkredsen har gode erfaringer og resultater med fra deres øvrige entreprenørforretninger. Vi har fået en god start,” siger Halldór P. Ragnarsson.

Stærk egenproduktion

Pihl & Søn A/S afleverede det mest fordelagtige tilbud blandt de bydende, og hos bygherren TDC Pensionskasse kan man også fortælle om en god dialog. Særligt Pihl-konsortiets stærke egenproduktion samt organisation inden for styring af totalentrepriser har været en vigtig faktor for, hvorfor valget faldt på Pihl & Søn A/S.
”Der har fra starten af været en rigtig god dialog med Pihl & Søn, og nu glæder vi os til samarbejdet og til at komme i gang med byggeriet. Vi er glade for aktivt at medvirke til færdigudviklingen af hele området langs den grønne kile i Sydhavnen,” siger Leif Stidsen, direktør i TDC Pensionskasse, og fortsætter:

”Ejendomsinvesteringer tilbyder efter vores opfattelse fortsat et meget konkurrencedygtigt risikojusteret afkast sammenlignet med alternative investeringsmuligheder. Investeringen i Teglholm Brygge understøtter både TDC Pensionskasses overordnede investeringsstrategi om investering i boligejendomme, samt vores underliggende ønske om at en større del af vores danske boligeksponering skal være mod hovedstadsområdet.”

M.J. Eriksson A/S er blandt landets førende, når det gælder anlægsarbejde. LM Byg A/S er specialist i råhusbyggeri, mens Pihl & Søn A/S står for al styring. Nu skal konsortiet færdigprojektere, og derefter skal projektet godkendes af myndighederne, inden byggeriet kan begynde i samarbejde med de øvrigt involverede.

”Vi glæder os til at samarbejde med rådgiverne. Vi er en ejerledet entreprenørvirksomhed med kulturen i højsædet og korte beslutningsveje. Vi er altid løsningsorienterede, så vi sikrer en optimal byggeproces til alles tilfredshed,” slutter Halldór P. Ragnarsson.

Den nye boligejendom kommer til at bestå af 179 boliger, og byggeriet begynder til foråret og forventes færdigt i foråret 2020. TDC Pensionskasse er bygherre, mens rådgivere på projektet er PLH Arkitekter A/S og Moe A/S.

For yderligere information, kontakt venligst

Jacob Bülow Hansen, +45 2894 2740, jacob@help-pr.dk

Om Pihl & Søn A/S
Det oprindelige Pihl & Søn A/S blev stiftet i 1887 af murermester Lauritz Pihl, og i de næste 126 år stod entreprenørvirksomheden for nogle af de mest anerkendte byggerier i Danmark og udlandet. Nu er den grønne pil tilbage. Med erfarne byggefolk og en solid egenkapital hviler det nye Pihl & Søn A/S på et solidt kapitalgrundlag, og både Danske Bank og Vækstfonden støtter det nye selskab.

Om TDC Pensionskasse
TDC Pensionskasse er en firmapensionskasse tilknyttet TDC Group for nuværende og tidligere ansatte i TDC Group med tjenestemandslignende pensionsrettigheder. Pensionskassen har ca. 9.000 medlemmer og forvalter nettoinvesteringsaktiver for godt 30 mia. kr., hvoraf ejendomseksponering udgør 10 procent. Yderligere information på www.tdcpensionskasse.dk. I direkte ejerskab har TDC Pensionskasse 25 boligejendomme med i alt ca. 1.500 lejemål fordelt over hele landet.