BYGHERRENS PROFESSIONELLE SAMARBEJDSPARTNER

 

Det danske entreprenørmarked har på få år ændret afgørende karakter. Tomrummet efter det gamle Pihl har givet plads til en række nye aktører, heriblandt flere internationale entreprenørgiganter, der – tiltrukket af de store anlægs- og infrastruktur-projekter – har valgt at etablere sig i Danmark.

Kunderne flytter sig også. Erfarne og professionelle bygherrer efterspørger i stigende grad entreprenører, der kan løfte ansvaret for at styre hele byggeprojektet sikkert i mål inden for aftalt tid og budget. Der breder sig samtidig en erkendelse af, at det betaler sig at inddrage entreprenøren tidligt i forløbet, sådan at de udførelsesmæssige erfaringer kan indgå i optimeringen af projektet.

Netop det er kernekompetencer, som det nye Pihl bærer videre fra det gamle: Evnen til, ud fra grundig projektgranskning, at optimere projekterne med sigte på hensigtsmæssig udførelse og erfaringen i at styre byggeprojektet trygt og sikkert i mål gennem omhyggelig planlægning og tæt projektledelse.

Det nye Pihl tilbyder sig som bygherrens professionelle samarbejdspartner. Som en moderne byggeentreprenør koncentrerer vi os om at være skarpe inden for vores kernekompetence, nemlig: At gennemføre bygherrens projekt i aftalt kvalitet til aftalt pris og tid – i totalentreprise, hoved- eller styringsentreprise.
Vi bistår således også gerne ved valget af løsninger og udformning af projekt, herunder varetager projekteringsledelsen.